Toren

Kunstenaar De Vier Evangelisten (1983-1994)
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal Hollandse handvorm bakstenen, oranjekleurig
Jaar 1990

 Een toren van rond metselwerk, die herinneringen oproept aan de vroegere werkplaats van de afgebroken Ambachtsschool. Op de gemetselde toren zijn leestekens aangebracht, twee haakjes en een komma. Zo, onder elkaar geplaatst, vormt er zich een lineaire slingerbeweging, die herinnert aan Arabisch schrift. In die context worden de haakjes afzonderlijk ook als gele maantjes gezien, wat het karakter van een minaret complementeert. Daarnaast versterkt het kopergroene dak van de nabije Koepelkerk nog het minaretachtige uiterlijk van de toren.