Ús Hûnen

Jaar 1987
Materiaal brons op betonnen sokkel

De twee beelden stellen een Stabij en een Wetterhoun voor. Deze rassen worden als typisch Fries beschouwd. De beelden zijn een schenking van de Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen.