Vader en kind

Kunstenaar Suze Boschma-Berkhout (1922-1997)
  website
Categorie Plastiek
Materiaal brons
Opdracht gemeente Smallingerland
Jaar 1973

Dit beeld stond oorspronkelijk in de tuin van het gemeentehuis naast het museum Smallingerland in Drachten. Bij de herinrichting van het huidige Museumplein, ergens in de jaren negentig, paste dit beeld niet meer zo goed en belandde het in het depot. Een aantal jaren geleden werd het geplaatst voor de dagopvang. De verbeelding van de zorg en aandacht van de vader voor het kind past goed bij de zorg en aandacht die in de dagopvang wordt nagestreefd.