Veenarbeidersgezin

Kunstenaar Maria van Everdingen (1913-1985)
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal zandsteen
Jaar 1978

Door vandalen werd het beeld onthoofd. Kunstenaar Frans Ram heeft in 1999 er een replica van gemaakt.