Verzetsmonument Bakkeveen

Jaar 1952
Materiaal zwerfkei op een sokkel van kleinere keien.

Op de zwerfkei staan de namen van de tien verzetsstrijders die hier gefusilleerd zijn, waaronder de Groninger kunstenaar Hendrik Werkman.

Op 10 april 1945 werd Werkman, samen met negen anderen, op het Mandeveld in Bakkeveen door een Nederlandse SD’er gefusilleerd.De reden voor de executie is nooit helemaal duidelijk geworden. Drie dagen na de executies werd de streek rond Bakkeveen door de Canadezen bevrijd. De lichamen werden opgegraven en geïdentificeerd en herbegraven op het kerkhof van Bakkeveen. Later zijn alle slachtoffers herbegraven in hun eigen woonplaats, behalve Werkman.

meer informatie

wikipedia