Verzetsmonument Dronryp

Jaar 1949
Materiaal beton, basaltblokken, hardsteen en marmer

Op deze plaats werden in de Tweede Wereldoorlog 11 mensen door de Duitsers als represaille gefusilleerd. Tekst bij het monument: Daarom neemt aan de geheele wapenrusting Gods opdat Gij kunt wederstaan in den boozen dagen, en alles verricht hebbende, staande blijven. Efeziërs 6:13. Het monument bestaat uit twee segmenten; een groot wit kruis aan de weg en aan het kanaal 11 zuilen met daarop de namen van de slachtoffers. Het monument werd vervaardigd door steenhouwerij Klaas de Vries uit Buitenpost.

meer informatie