Verzetsmonument Noordwolde

Jaar 1966
Materiaal onbekend (lijkt op tin of aluminium)

Het opschrift luidt: ‘Zij werden door krijgsgeweld aan land en volk ontrukt. Het heengaan blijve ons een teken. 1940 – 1945’, en de namen van de gesneuvelden.

meer informatie