Vischmarktpijp

Jaar 2011
Materiaal gietijzer (vermoedelijk)

De naamgeving van de pijp (brug over de gracht) is verbeeld door de woorden ‘vis’ en ‘pijp’ letterlijk vorm te geven en samen te voegen. Het geeft aan de locatie een opvallend herkenningspunt. voegt. Het kunstwerk is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de gemeente Leeuwarden, Regeling subsidie cultuurprojecten ISV-middelen, het Wijkpanel Binnenstad en de Stichting Ritske Boelema Gasthuis.