Vrouwe Justitia

Kunstenaar Anne Woudwijk
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal hardsteen
Opdracht gemeente Smallingerland, Provincie Fryslan
Jaar 2010

In 2011 bestond de Stichting iepenloftspul Aldegea65 jaar. Na overleg tussen de stichting en de gemeente Smallingerland ontstondhet idee om een herinnering te creëren aan de iepenloftspullen in Oudega.Kunstenaar Anne Woudwijk kwam met een prachtig idee om de geschiedenis van de grietmannenVan Haersma te verbeelden. Ze zaten in allerlei overheidsinstanties en ookfinancieel ging het ze goed. In 1813/14 stond H.L.v. Haersma op de vijfdeplaats van de top zestig van de meest “begoedigde” inwoners van het Departement“Vriesland”. Het behoorde tot de taak van de grietman om recht te spreken,daarom stond vanaf 1664 het rechthuis ook in Oudega. In 1738 woedde ereen grote brand, die ook de herberg, waar recht gesproken werd, in de as legde.De herberg werd herbouwd en bestaat nog steeds aan de Buorren en is nu rijksmonument.De gevel vertoont een prachtige gevelsteen met Vrouwe Justitia. Er werd voordeze locatie gekozen, omdat dit bijna op het oorspronkelijke grondgebied van deHaersma’s is en vlakbij de locatie waar het iepenloftspul één keer in de 10jaar plaatsvindt. Niet alleen de gemeente Smallingerland, maar ook de provinciehecht veel waarde aan cultuur. Naast de gemeentelijke bijdrage is er ook vanuit‘plattelâns projecten’ een subsidie voor dit kunstwerk is verstrekt.