Wandplastieken De Trilker

Jaar 1975
Materiaal keramiek

Gemaakt door de kinderen van de school o.l.v. Murk van Stralen, die destijds les gaf op de school.