Wetterhûn

Jaar 1977
Materiaal brons op een sokkel van beton

Het onderwerp verwijst naar de bijnaam van de inwoners van Berlikum. Ze worden ‘hounefretters’ (hondeneters)genoemd. Dit beeld werd aangeboden aan Berlikum door de Coöperatieve Spaarbank Berlikum ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan.