Wetterwolf

Jaar 1973
Materiaal brons op sokkel van basaltblokken

Voor het door architect Piet de Vries ontworpen J.L. Hooglandgemaal staat deze ‘wetterwolf’. Dit mythische dier speelde in het verleden een rol in de verhalen die in Stavoren en omgeving werden verteld. Het beeld drukt ook de tegengestelde krachten die in het water leven uit; het water is enerzijds brenger van het leven en anderzijds brenger van de dood.

zie ook