Wiarda fiets- en vaaronderdoorgang

Kunstenaar Jan van der Ploeg
  website
Categorie Tegeltableau
Materiaal keramische tegels
Opdracht Gemeente Leeuwarden
Jaar 2016

Het werk van Jan van der Ploeg is herkenbaar, kleurrijk en geordend. Als kunstenaar past hij in de stroming in de jaren 50 van de vorige eeuw waarin abstracte kunst werd geboren. Zijn werk reageert op de architectuur van de omgeving. Als een schilder kiest hij kleuren van zijn  palet. Voor deze tunnel koos hij witte en paarse tegels. De tegels werden gemaakt door de Koninklijke aardewerkfabriek  Tichelaar te Makkum.Deze kunstwerken zijn gemaakt in het kader van Masterplan Kunst Vrij-Baan. Dit plan voorziet in circa 20 kunstwerken binnen het programma Leeuwarden Vrij-Baan. Voor iedere entree naar de stad wordt één kunstenaar gekozen, die de opdracht krijgt voor de kunstuitingen op die entree. Daarvoor is circa € 800.000 beschikbaar. De komende tien jaar zullen zo’n 20 kunstwerken Leeuwarden nog mooier maken. Kunst van bovenregionale allure met als thema keramiek, water en multimedia. De werken zullen met elkaar samenhangen en een gezicht geven aan de identiteit van de stad en de regio. Naast de thematische benadering kent de opbouw van de Beeldende Kunst collectie een schaalverschil, dat consequent wordt doorgezet. In de binnenstad en in de wijken zijn de beelden en sculpturen letterlijk aan te raken en van dichtbij te bekijken.