Willem Lodewijk Graaf van Nassau (Us Heit)

Kunstenaar Bart van Hoven
  website
Categorie Standbeeld
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons op een sokkel van rood marmer
Jaar 1907

Willem Lodewijk (Dillenburg, 13 maart 1560 – Leeuwarden 31 mei 1620) was graaf van Nassau- Dillenburg, van 1584 tot zijn dood stadhouder van Friesland en later ook van de gewesten Groningen (1594) en Drenthe (1596). In Friesland staat hij bekend onder de bijnaam Us Heit (Fries voor: Onze Vader). Willem Lodewijk was tevens Kapitein-generaal van het leger van Friesland en samen met prins Maurits van Oranje opperbevelhebber van het Staatse Leger in de strijd tegen de Spanjaarden.De sokkel is ontworpen door W.G.B.Molkenboer. wikipedia