Zetelring

Kunstenaar Henk Lampe
  website
Categorie Sculptuur
Materiaal graniet en opgemetselde klinkers
Opdracht Personeelsvereniging van de gemeentesecretarie
Jaar 1988

Het kunstwerk was een geschenk van de personeelsvereniging van de voormalige gemeentesecretarie aan het voormalige gemeentebestuur. Het werd aangeboden ter gelegenheid van de in gebruik name van de nieuwbouw en verbouw van het stadhuiscomplex die in 1987 waren afgerond.De kunstenaar koos voor een ring met drie stoelen vanuit de gedachte dat de meeste besturen bestaan uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Tijdens een kerstbijeenkomst met het personeel nam burgemeester mr. B. van Haersma Buma de Zetelring in ontvangst. Hij vergeleek de drie zetels met de trias politica van Montesquieu, de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht. De vierde, open, plaats zou die van de ambtenarij kunnen zijn, die geen zetel heeft, maar wel macht.