Zitbank in S-vorm

Jaar 2002
Materiaal gemoffeld staal

S-vormige bank . Geschonken door de ruilverkavelingscommissie ter gelegenheid van de afsluiting van de ruilverkaveling.