Zonder titel

Kunstenaar Groenewoud/Buij
  website
Categorie Sculptuur
Thema historie, nijverheid en sport
Materiaal brons, hardsteen, baksteen
Opdracht Gemeente Dongeradeel
Jaar 1998

Geplaatst in het kader van het kunstproject ‘Verborgen verleden” n.a.v. de herinrichting van de Dokkumer binnenstad. Op een klassieke ovalen sokkel, waar men gewoonlijk een standbeeld van een voor de stad belangrijke persoon verwacht, ligt hier een gebolde plaat brons waarin buitengewoon grote voetafdrukken zijn afgedrukt, alsof ze in zachte klei zijn gefixeerd. Na werving via advertenties in de heeft de Dokkumer met de grootste voeten (maat, 52,5) zich voor dit doel, in gips, en later brons, laten vereeuwigen. Deze locatie betreft de hoogste terp van de stad en was als oorspronkelijke vluchtplaats een plek voor de bevolking om het  hebben en houwen tegen overstromingen te beschermen. Nu vormt de sokkel een uitnodiging voor het publiek om zelf in de voetstappen plaats te nemen.