Zonder titel (Knotwilg)

Kunstenaar Reinier Lagendijk
  website
Categorie Plastiek
Materiaal brons met groeiende wilg
Opdracht gemeente Achtkarspelen
Over de opdracht

Onder de naam ‘Art Eco’ wil Achtkarspelen de komende jaren ten minste één kunstwerk en één kunstproject per jaar in de openbare ruimte realiseren. Hiermee wil de gemeente kunst verbinden aan het landschap, de omgeving, duurzaamheid en milieu. Eind 2008 heeft de gemeenteraad de Cultuurnota 2008-2011 vastgesteld. Eén van de activiteiten in deze cultuurnota is: meer kunst in de openbare ruimte. Keunstwurk, de culturele dienstverlenende organisatie in Fryslân, heeft in opdracht van de gemeente Achtkarspelen, een masterplan voor kunst in de openbare ruimte ontwikkeld. 
All Inclusive

In 2009 is de gemeente gestart met het project ‘All Inclusive’ bij de biologische fruitteler/-verwerker Frytsjam in Twijzel. Een kunstenaar verblijft een periode (minimaal een maand) bij Frytsjam in Twijzel. De kunstenaar wordt betaald in biologische natura, gebaseerd op het ‘all inclusive’-model. Ook materiaal wordt hem/haar ter beschikking gesteld uit het projectbudget. Voor de kunstenaar/vormgever dient het verblijf een soort kuur te zijn, een ‘rite de passage’ waarbij ecologie, duurzaamheid, onthaasting de belangrijkste kenmerken zijn. 
Als tegenprestatie krijgt de kunstenaar de opdracht van de gemeente Achtkarspelen een kunstwerk/kunstproject te realiseren waarbij een of meer van de volgende elementen gebruikt dienen te worden: het omringende landschap, de natuurlijke materialen uit de omgeving, de producten die op het bedrijf worden verbouwd of geproduceerd, de volksverhalen uit de buurt, de geschiedenis van de plek
In het voorjaar 2010 vond het tweede project ‘All Inclusive’ plaats in De Kruidhof in Buitenpost en in de zomer van 2010 stonden de woonwagens weer bij Frytsjam voor het derde project in het kader van het ‘all Inclusive’-concept.

Jaar 2010

De kunstenaar heeft een oude, dode knotwilg, die hij in de omgeving van Twijzel zag liggen, uit het landschap opgenomen en gebruikt als mal voor een nieuwe, bronzen knotwilg. In de holle vorm worden wilgentakken geplant. Op deze manier vormt het bronzen beeld de drager van levende takken en schept zo de voorwaarden voor nieuwe groei, nieuw leven. Zie voor meer werk van Reinier Lagendijk op www.reinierlagendijk.nl. Het kunstwerk kwam tot stand in het kader van het project “All Inclusive”.