28 juni 2023

Een jaar samen op ontdekking voor verbinding in De Blesse

Educatie PO Verhalen

OBS De Blesse in het dorpje De Blesse in Weststellingwerf wilde graag meer contact met dorpsbewoners, bedrijven, initiatieven en instellingen in het dorp. Hun ideaal: meer momenten waarop ook niet-ouders de school in komen en kennismaken met de school, bijvoorbeeld tijdens het dorpsfeest.

Begin 2022 zocht Jolanda ter Horst, intern cultuurcoördinator van de school, contact met cultuurverbinder Daniëlle van Peer van Keunstwurk. Daniëlle vroeg beeldend kunstenaar Anna Bouwman voor een maakplaats op de school.

In een maakplaats wordt de vraag van de school van alle mogelijke kanten onderzocht. Onderwijsthema’s worden met kunst en cultuureducatie vakoverstijgend benaderd. In De Blesse heeft Anna met de leerkrachten onderzocht wat verbinding met jezelf, elkaar en het dorp voor hen betekent, en hoe kunst die verbinding kan versterken. 

Anna startte het traject door in juni 2022 met het team naar beeldende kunsttentoonstelling Paradys in Oranjewoud te gaan. Daar maakten ze kennis met elkaar en bedachten ze hoe het traject eruit zou moeten zien. Later in het jaar volgden teamtrainingen over procesgericht werken en maaksessies.

Anna is daarna met de leerlingen op onderzoek gegaan naar mooie plekken in het dorp. Na een teamtraining over procesgericht werken hebben de leerkrachten zelf vier lessen ontworpen waarin leerlingen een nieuw ontwerp hebben gemaakt voor die plek, inclusief bijbehorende vogels en voertuigen.

De leerlingen hebben de ontwerpen op schaal gemaakt en op een grote plattegrond en wandkleden in de gymzaal tentoongesteld.

De tentoonstelling is de opening geworden van het dorpsfeest. Alle dorpsbewoners waren uitgenodigd. De wandkleden die de kinderen hebben gemaakt zijn daarna zelfs opgehangen in de feesttent!

contact

meer weten?