25 januari 2024

Evi-vragenlijst voor alle PO-scholen

Educatie PO Nieuws

Keunstwurk benadert in 2024 alle PO scholen in Fryslân (behalve gemeente Leeuwarden) om de Evi-vragenlijst in te vullen. Deze digitale vragenlijst helpt scholen met het in kaart brengen en borgen van cultuureducatie op je school.
De vragenlijst bevat vier onderwerpen: visie, programma, deskundigheid en samenwerking en helpt je per onderwerp te beschrijven hoe de situatie is, te bepalen of je daar tevreden over bent en verder te kijken.

Woensdag 31 januari krijgen de scholen een mail met daarin een link naar pagina waar ze een account aan kunnen maken om de vragenlijst in te vullen. De scholen kunnen de vragenlijst invullen met hun cultuurverbinder die op school langskomt, of een invulavond in hun regio bezoeken.