11 mei 2023

Extra punten voor Fries en streektalen

Stipe Tip Nieuws

Projecten die op creatieve wijze de zichtbaarheid van het Fries of één van de Friese streektalen vergroten, maken straks meer kans op een bijdrage van het Iepen Mienskipsfûns. Aandacht voor het Fries levert extra punten op, waardoor de kans op honorering groter wordt. Hiermee worden initiatiefnemers aangemoedigd om na te denken over de rol van het Fries en de Friese streektalen in hun IMF-project.

Via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) stelt provincie Fryslân jaarlijks zo’n 3,5 miljoen euro beschikbaar om projecten van inwoners verder te helpen. Projecten die bijdragen aan de leefbaarheid van een wijk, dorp of regio kunnen in aanmerking komen voor de subsidie. Per regio beoordeelt een onafhankelijke adviescommissie de projecten op vijf criteria: draagvlak, continuïteit, samenwerking, empowerment en ecologie. Vanaf de volgende openstelling in september komt het criterium Taal hierbij.

Frysk en streektalen

Door het Fries en de streektalen zichtbaarder te maken, kan een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de vitaliteit van de talen. Bovendien wordt de status van een taal verbetert; aan de ene kant worden sprekers bevestigd “mijn taal doet ertoe” en aan de andere kant worden de niet sprekers erop gewezen dat er nog een (officiële) taal gesproken wordt in het betreffende gebied. 

Indienen

Vanaf 12 september t/m 6 oktober kunnen de plannen worden ingediend.