Abe Bonnema Stichting

De ir. Abe Bonnema Stichting ondersteunt instellingen en personen die bijdragen aan een levendig cultureel klimaat in Nederland en in Friesland in het bijzonder. De ir. Abe Bonnema Stichting beoogt met name een bijdrage te leveren aan het stimuleren van de kwaliteit van de architectuur in Nederland.

  • De stichting heeft ten doel:
  • Het verbreiden en vergroten van het inzicht in- en de kennis van de eigentijdse (bouw)kunst.
  • Het ondersteunen van cultuur maatschappelijke projecten
  • Het verlenen van ondersteuning aan instellingen en personen die zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek.
  • Voor een financiële bijdrage komen in aanmerking:
  • Onderzoeken die betrekking hebben op eigentijdse (bouw)kunst
  • Architecten, beeldend kunstenaars en beoefenaren van de medische wetenschap;
  • Tentoonstellingen, manifestaties en publicaties over eigentijdse bouwkunst;
  • Tentoonstellingen en/of manifestaties waarbij architectuur en cultuur een rol spelen; i
  • Instellingen en personen welke zich bezig houden met medisch-wetenschappelijk onderzoek en met cultuur maatschappelijke projecten.

De aanvraag kan zowel door particulieren als door rechtspersonen worden gedaan. Bij een aanvraag voor financiële steun is cofinanciering niet een strikte voorwaarde. Het bestuur neemt bij de beoordeling van de aanvraag wel nadrukkelijk de realiseerbaarheid en de projectbegroting in beschouwing.

Secretariaat bestuur t.a.v. mevr. Jitske Schippers
Postadres De Seine 10, 8494PG NES (gem. Heerenveen)
Telefoon 06-10042512