A. Bijlenga Stichting

De A. Bijlenga Stichting ondersteunt financieel diegenen, die door ongunstige omstandigheden, niet in staat zijn om in hun onderhoud te voorzien of de opvoeding of opleiding van hun kinderen te bekostigen.

Hulpbehoevenden, ouders of instanties kunnen verzoeken om een financiële bijdrage. Deze bijdrage is voor de kosten die zij moeten maken vanwege een beperking van henzelf, van hun kind of van degene die zij bijstaan. Zij moeten in Friesland woonachtig zijn. Er kan zowel voor kinderen als voor volwassenen een bijdrage worden aangevraagd.

Postadres PG. Ottersweg 21, 8457 EG Gersloot