BNG Cultuurfonds

Het BNG Cultuurfonds heeft tot doel activiteiten te stimuleren op het gebied van kunst en cultuur, die van betekenis zijn voor gemeenten en het gemeentelijk beleid. 

Het BNG Cultuurfonds verleent in de eerste plaats subsidie voor reguliere projecten. Daarnaast stimuleert het BNG Cultuurfonds jong talent met prijzen op het vlak van theater, literatuur, jeugdcircus, beeldende kunst en dans. Ook is er een jaarlijks prijs voor gemeenten op het gebied van cultureel erfgoed. Tot slot maakt het BNG Cultuurfonds de ‘Avonden Cultuur’ mogelijk die BNG Bank elk jaar organiseert voor relaties.

Beoordelingscriteria
Aanvragen voor projecten worden beoordeeld aan de hand van drie hoofdcriteria:

Regionale zichtbaarheid en betrokkenheid

  • Het project richt zich aantoonbaar op een groot bereik in een bepaalde regio (voor podiumkunsten: veel voorstellingen of een tournee).
  • Een project wordt bij voorkeur opgezet of uitgevoerd in samenwerking met lokale en regionale professionals, of in samenwerking met (externe) inhoudelijke professionals.
  • Financiële betrokkenheid van één of meer gemeenten strekt tot aanbeveling. Dit geldt ook voor bijdragen vanuit stedelijke, regionale of provinciale instellingen of fondsen.

Kwaliteit

  • Projecten moeten artistiek van hoge kwaliteit zijn.
  • Noem in een aanvraag en projectplan dan ook altijd namen van betrokken kunstenaars en de samenwerking met regionale of landelijke ondersteuningsinstellingen, conservatoren of andere inhoudelijke expertise. Een adviescommissie met professionals uit diverse disciplines beoordeelt de aanvragen.

Onderscheidend/vernieuwend karakter

  • Het BNG Cultuurfonds is een stimuleringsfonds. Een aanvraag is bij voorkeur nieuw, uniek, inhoudelijk bijzonder of experimenteel en kan voor andere partijen (instellingen of gemeenten) een voorbeeldstellend karakter hebben. Bij erfgoedprojecten: hoe wordt het verhaal overgebracht op de bezoekers; wat is de visie?
  • Het BNG Cultuurfonds wil met een bijdrage graag nieuwe projecten van de grond krijgen of een nieuw element in een bestaand project een kans geven.
Contactpersoon: Mat Meijs
Bezoekadres Koninginnegracht 2, 2514 AA Den Haag
Postadres Postbus 30305, 2500 GH Den Haag
Telefoonnummer 070 - 3750837