BPD Cultuurfonds

BPD Cultuurfonds levert een bijdrage aan de kwaliteit en de beleving van de (semi-) openbare ruimte in Nederland. We ondersteunen kunst- en cultuurprojecten die raakvlakken hebben met bouwen, de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling, (landschaps)architectuur en kunst in de openbare ruimte.

Wie kan sponsoring aanvragen?

 • publiekrechtelijke lichamen en privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals provincies, gemeenten, stichtingen en verenigingen.
 • Natuurlijke personen (individuen) zijn uitgesloten van het aanvragen van een sponsorbijdrage. De aanvrager heeft geen winstoogmerk.
 • Voor welke projecten kan sponsoring worden aangevraagd?
 • De kunst- en cultuurprojecten zijn gerelateerd zijn aan één of meer van de volgende werkterreinen:
 • bouwen (o.a. verbouw, herbestemming, renovatie, herinrichting)
 • de gebouwde omgeving, stedenbouw, stedelijke ontwikkeling, gebiedsontwikkeling
 • kunst in de (semi-) openbare ruimte en
 • (landschaps)architectuur

Voor de komende periode geldt onderstaande sluitingsdata:

  • 1 augustus 2024 | 12:00 uur
   Indienen mogelijk tot 12:00 uur ’s middags op 1 augustus 2024
   Beoordeling 21 november 2024
  Bezoekadres IJsbaanpad 1, 1076 CV Amsterdam
  Postadres Postbus 51262, 1007 EG Amsterdam
  Telefoonnummer 020-3049707
  E-mailadres cultuurfonds@bpd.nl