Verbinding culturele instellingen en kunstvakopleidingen voor talentontwikkeling


Biedt jouw culturele instelling een ontwikkelprogramma voor talent, maar merk je dat de talenten toch nog drempels ervaren om in of door te stromen naar het kunstvakonderwijs?
Niet elk talent ontwikkelt zich via een vaste route en zowel jouw instelling als het kunstvakonderwijs spelen een belangrijke rol in die ontwikkelmogelijkheden. De aansluiting tussen de aanbieders van talentontwikkeltrajecten aan de ene kant en het kunstvakonderwijs aan de andere kant, is vaak nog beperkt. Met de subsidieregeling Brug voor Talent kun je als culturele instelling samen met het kunstvakonderwijs investeren in die verbinding.

Wie kan aanvragen?
Je kan via deze regeling subsidie aanvragen als (culturele) instelling zonder winstoogmerk, met talentontwikkeling als kernactiviteit. Je maakt het projectplan in nauwe samenwerking met een of meerdere kunstvakopleidingen. De gelijkwaardigheid van de samenwerking en de behoefte van de talenten zijn hierbij belangrijk.

 

Waar kijkt het Fonds naar?
Je vraagt aan voor een nieuw talentontwikkelingsprogramma waarmee talenten geholpen worden op hun route richting het kunstvakonderwijs. Het gaat hierbij om een duurzame samenwerking tussen een culturele instelling en het Kunstvakonderwijs. Het programma neemt drempels weg die momenteel door talenten ervaren worden en speelt in op een duidelijk gemis of behoefte die de talenten voelen. Het gaat hierbij om activiteiten die talenten in hun vrije tijd en niet in schoolverband ondernemen. Het is daarbij belangrijk dat het merendeel van de deelnemers nog geen kunstvakstudent is.

 

Praktische voorwaarden

  • Je project start niet eerder dan 13 weken na het indienen van je aanvraag
  • Je project start binnen 6 maanden nadat je gehoord hebt dat je aanvraag gehonoreerd is
  • Je project duurt minimaal 1 en maximaal 2 jaar
  • De subsidie die je van het Fonds ontvangt, mag maximaal 50% van je totale projectkosten dekken
  • De post onvoorzien op de begroting mag niet meer dan 7% van de totale kosten zijn
  • Je mag maximaal 10% van de subsidie inzetten voor materiële investeringen, zoals aanschaf van apparatuur of instrumenten

 Belangrijke criteria

  • Samenwerking tussen talentontwikkelaar en kunstvakonderwijs
  • Brug slaan tussen informeel traject en kunstvakonderwijs
  • Aansluiten bij behoefte van talenten

Aanvraagperiode
17 februari 2020 t/m 9 oktober 2020

 

Aanvraagbedrag
€ 25.000 – € 100.000

Contactpersonen Jeroen van Dijk, Annemarije Chamuleau, Sammie Pierik
Bezoekadres Kromme Nieuwegracht 70, 3512 HL Utrecht
Postadres Postbus 465, 3500 AL Utrecht
Telefoonnummer 030-2336030