Coöperatiefonds Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland

Aanvragen


Het Coöperatiefonds steunt projecten die de regio sociaal, economisch en cultureel sterker maken. Als vereniging of stichting met een goed idee kunt u steun krijgen vanuit het Coöperatiefonds.

Het Coöperatiefonds steunt projecten in de regio die een bijdrage leveren aan de volgende thema’s:

  • Zelfredzaamheid
  • Ondernemerschap
  • Voeding

Daarbij richt onze aandacht zich specifiek op initiatieven gericht op:

  • Financiële zelfredzaamheid
  • Duurzaam vastgoed
  • Ondernemers helpen groeien
  • Circulaire economie
  • Food & Agri in Nederland

Projecten waarvoor een bijdrage wordt gevraagd vinden plaats in de regio en leveren een bijdrage aan de welvaart en welzijn van de regio.

Postadres Postbus 55, 8440 AB Heerenveen
Telefoonnummer 0513-521500
Website www.rabobank.nl