Coöperatiefonds Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Aanvragen

Coöperatiefonds Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren.

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • De organisatie is een lokale vereniging of stichting en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Het project vindt plaats in de regio.
 • Het project is voor een breed publiek.
 • Het project past bij minimaal één van de thema’s van de Rabobank.
 • Een donatie aan een project is eenmalig.
 • Bij de uitvoering van het project is sprake van een grote mate van vrijwillige inzet.
 • Bij toekenning kunnen aanvullende voorwaarden door de Rabobank worden gesteld.
 • Uitbetaling van een toegezegde bijdrage is mogelijk tot twee jaar na goedkeuring.
 • Uitbetaling van een toegezegde bijdrage vindt plaats als het project in de realisatiefase is.

Elk kwartaal beslist de werkgroep Coöperatief Dividend welke verenigingen en stichtingen een donatie krijgen. We ontvangen je aanvraag graag vóór:

 • 1 maart
 • 1 juni
 • 1 september
 • 15 november
Bezoekadres Zaailand 108, 8911 BN Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2445566
Website www.rabobank.nl