Coöperatiefonds Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland

Aanvragen


Met het Coöperatiefonds ondersteunt Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland verenigingen, stichtingen en instellingen die een bijdrage leveren aan maatschappelijke en culturele initiatieven die de lokale leefomgeving in Noordwest-Friesland verbeteren. Twee keer per jaar kiest de commissie Coöperatiefonds welke initiatieven een bijdrage ontvangen.

We hanteren de volgende uitgangspunten voor donaties:

 • Het project moet breed maatschappelijk zijn. Dat wil zeggen: meerdere verenigingen hebben er voordeel bij. Betreft het een project op verenigingsniveau? En bankiert de ‘aanvrager’ bij Rabobank Leeuwarden-Noordwest Friesland? Dan is deelname aan de Rabobank Clubkas Campagne een mogelijkheid.
 • Bij de uitvoering van het project is sprake van een grote mate van vrijwilligheid.
 • De organisatie staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
 • Het project vindt plaats in gemeente Ferwerderadiel, Harlingen, Leeuwarden, Terschelling, Tytsjerksteradiel, Vlieland of Waadhoeke.
 • De bijdrage komt ten goede aan de lokale gemeenschap.
 • Het project start binnen een jaar.
 • De Rabobank is uw enige donateur uit de financiële sector.
 • Een donatie aan een activiteit is eenmalig.
 • Het project is binnen twee jaar te realiseren.

Wij doneren niet aan: 

 • Projecten die grotendeels door professionals worden uitgevoerd.
 • Projecten die het milieu onnodig beschadigen, zoals auto- of motorsport.
 • Projecten en organisaties met commerciële of winstdoelstellingen.
 • Politieke of religieuze activiteiten.
 • Kosten waarvoor overheden of andere instanties verantwoordelijk zijn.
 • Organisaties die de donatie willen gebruiken voor de dekking van exploitatiekosten.
 • Projecten die al zijn uitgevoerd.
Bezoekadres Zaailand 108, 8911 BN Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2445566
Website www.rabobank.nl