De Stichting Cultuur FB Oranjewoud

Aanvragen

Stichting Cultuur FB Oranjewoud

Stichting Cultuur FB Oranjewoud heeft als doel om de cultuur en leefbaarheid in Noord-Nederland te bevorderen. Onder cultuur verstaan we alle uitingen die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening et cetera. Onder bevordering van leefbaarheid verstaan we de ondersteuning van welzijnsactiviteiten, buurt- en clubhuiswerk et cetera.

  • Onder cultuur verstaan we alle uitingen die volgens het spraakgebruik als cultuur betiteld worden, zoals:
  • muziek, beeldende kunst, geschiedbeoefening et cetera.
  • Onder bevordering van leefbaarheid verstaan we de ondersteuning van:
  • welzijnsactiviteiten, buurt- en clubhuiswerk et cetera.

De Stichting Cultuur FB Oranjewoud ontvangt graag aanvragen die de cultuur en/of de leefbaarheid in Noord-Nederland bevorderen. Hierbij is van belang dat de aanvraag dient te vallen binnen de kaders van de fiscale ANBI regelgeving. Ons subsidiereglement vindt u hier. Hierin staan onder andere de voorwaarden waaraan een aanvraag om ondersteuning moet voldoen.

Adres Lindelaan 1, 8453 JD Oranjewoud
Telefoon (+31) (0)513 633 699