Dinamo Fonds

Het Dinamo Fonds steunt projecten op het gebied van dierenwelzijn, natuurbehoud en monumentenzorg. Kleinschalige vrijwilligersprojecten, genieten een zekere voorkeur. 

Algemene voorwaarden:

 • Dieren: Het bevorderen van het welzijn van dieren in Nederland.
 • Natuur: De bescherming van natuur en landschap.
 • Monumenten: Het doen onderhouden, respectievelijk restaureren van monumenten in Nederland.
 • De aanvrager dient een rechtspersoon zijn.
 • De financiële situatie van aanvrager dient op moment van beoordeling aantoonbaar solide zijn.
 • De aanvraag mag niet bedoeld zijn voor een bijdrage aan de dagelijkse operationele kosten, en of exploitatiekosten.

Algemene criteria:

 • De aanvraag voor een bijdrage dient, in principe, voor de start van het project te worden ingediend.
 • Projecten uitgevoerd door of in samenwerking met vrijwilligers hebben de voorkeur boven projecten die worden uitgevoerd door geïnstitutionaliseerde organisaties.
 • Projecten worden beoordeeld op het effect dat bereikt kan worden in relatie tot de gevraagde financiële bijdrage. Dit geldt voor zowel kleinschalige als grote projecten.
 • Het project dient in Nederland uitgevoerd te worden.
 • Het project dient degelijk onderbouwd te zijn. Indien er bij andere fondsen eveneens een aanvraag is ingediend, dient dat te worden aangegeven.
 • De toekenning van een bijdrage is gebonden aan een uitvoeringstermijn van twee jaar.
Postadres Jan van Nassaustraat 102, 2596 BW Den Haag
Telefoonnummer 070-3246006
E-mailadres info@dinamofonds.nl