DNB-fonds

Het DNB-Fonds richt zich op kleinere, lokale initiatieven die plaatsvinden in het Caribisch gebied. Het Caribisch gebied behelst Curaçao, Aruba, Sint-Maarten, Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, Suriname en Nederland. Steun wordt verleent aan projecten van stichtingen en burgerinitiatieven die bijdragen aan een verbetering van de leefomstandigheden die door de trans-Atlantische slavernij zijn ontstaan. Zij kunnen uit het DNB-fonds bijdragen van 500 euro tot 25.000 euro krijgen voor hun initiatief. Gestreefd wordt naar een evenwichtige geografische spreiding in de toekenningen.

Aanvragen lopen via de website van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Meer informatie over onder andere de criteria is te vinden op de website van het Cultuurfonds. De eerste toewijzingen staan gepland voor september 2023.

  • Er kan worden aangevraagd in Suriname, Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk, voor projecten die:
  • Cultuur, erfgoed en natuur versterken.
  • De toegang tot educatie en talentontwikkeling verbeteren.
  • In Suriname en het Caribisch deel van het Koninkrijk : Economische zelfstandigheid stimuleren.
Postadres Postbus 19750, 1000GT Amsterdam
telefoon +31 20 520 6130