FNO

FNO is een fonds voor én met mensen in kwetsbare situaties in Nederland. Ons doel is dat zij blijvend betere kansen krijgen op meer gezondheid, kwaliteit van leven en toekomstperspectief.

Elk programma van FNO sluit aan bij een maatschappelijk vraagstuk dat een relatie heeft met gezondheid. In zo’n programma verbinden we mensen en partijen en werken we samen aan zo’n vraagstuk. De behoefte en ervaring van de mensen om wie het gaat is leidend. Zij en onze partners kunnen door deze samenwerking doen wat nodig is. Wij stellen hiervoor kennis, ervaring, ons netwerk en geld beschikbaar.

Programma’s:
Onze programma’s verschillen van elkaar wat betreft doelgroep, doel en aanpak en daarom ook in looptijd en budget:

  • GeestKracht – Budget: € 12 miljoen Looptijd: 2020 t/m 2024. Voor én met: Jongvolwassenen (16-35 jaar) met een psychische kwetsbaarheid.
  • Impact door Groei – Budget: € 50 miljoen Looptijd: 2023 t/m 2042. Voor én met: Alle doelgroepen van de FNO-programma’s
  • Jongeren INC – Budget: € 9 miljoen Looptijd: 2020 t/m 2023. Voor én met: Jongeren (0-25 jaar) met een chronische aandoening of beperking
  • Klein Geluk – Budget: € 8 miljoen Looptijd: 2022 t/m 2028. Voor én met: Mensen met een langdurige beperking op het vlak van gezondheid
  • Samen Kansrijk en Gezond – Budget: € 40 miljoen Looptijd: 2021 t/m 2030. Voor én met: Gezinnen in een kwetsbare situatie
Bezoek- en postadres 100 Watt gebouw, James Wattstraat 100, 7e etage, 1097 DM Amsterdam
Telefoonnummer 085-0403260