Fonds 21

Fonds 21 is een ondernemend en maatschappelijk betrokken fonds. Het fonds steunt projecten gericht op Kunst & Cultuur en Jongeren & Maatschappij die een positieve bijdrage leveren aan de samenleving van de 21e eeuw. Wij ondersteunen professionele, kwalitatief sterke projecten die een breed, nieuw publiek weten te bereiken.

Naast financier, zijn wij daarbij ook een betrokken partner en adviseur. Met wisselende programmaregelingen springen wij in op actuele thema’s.

Algemene Voorwaarden:

 • Het project heeft betrekking op een van de thema’s of disciplines binnen de pijlers Kunst & Cultuur, Jongeren & Maatschappij van Fonds 21.
 • De aanvrager is een Nederlands rechtspersoon: een Nederlandse stichting, vereniging, bv of nv zonder winstoogmerk.
 • Rijks- en gemeentemusea en rijks- en stadsarchieven kunnen ook voor ondersteuning in aanmerking komen.
 • Voor projecten binnen de pijler Kunst & Cultuur ziet Fonds 21 toe op naleving van de Governance Code Cultuur.
 • Voor de pijler Kunst & Cultuur ziet Fonds 21 toe op naleving van de Fair Practice Code.
 • De aanvraag betreft projectgebonden activiteiten: activiteiten die binnen een afgebakend tijdsbestek plaatsvinden. Er is sprake van een duidelijk begin en einde.
 • De aanvraag dient minimaal vier maanden voor de start van het project ingediend te zijn.
 • Bij maatschappelijke projecten voor jongeren geldt als startdatum de start van de uitvoering van een project, dit kan ook de start van de voorbereidingsperiode zijn.
 • Het project wordt gerealiseerd in het Koninkrijk der Nederlanden. De resultaten zijn in Nederland en/of het Caribisch deel van het Koninkrijk toegankelijk voor de samenleving.
 • Het aangevraagde bedrag is minimaal € 10.000.
 • Voor de financiering van het project is er een evenwichtige verdeling tussen eigen inkomsten, bijdragen van overheid en bedrijfsleven, private en/of publieke fondsen.
 • Een project dat eerder is afgewezen kan niet opnieuw worden ingediend.
 • De aanvraag wordt digitaal, compleet en correct ingediend. Alle vereiste bijlagen zijn meegestuurd.
Bezoekadres Orteliuslaan 27, 3528 BA Utrecht
Postadres Postbus 13364, 3507 LJ Utrecht
Telefoonnummer 030-2337600
E-mailadres info@fonds21.nl
Website www.fonds21.nl