Fonds voor Cultuurparticipatie

Aanvragen

Fonds voor Cultuurparticipatie

Het Fonds voor Cultuurparticipatie stimuleert het meedoen aan cultuur. We geven subsidie aan culturele initiatieven in het hele land. Op school en in de vrije tijd. Dwars door alle disciplines heen. Cultuur maakt iedereen. Jij toch ook?

We zijn allemaal aangeraakt of gevormd door cultuur. En andersom: iedereen doet, in welke vorm dan ook, mee aan het maken van cultuur. Daarom geeft het Fonds subsidies aan culturele initiatieven in het hele land. Van Zeeland tot Groningen. Van groot tot klein. Dwars door alle disciplines heen.

Hieronder vind je al onze subsidieregelingen. We hebben subsidies voor cultuureducatie en cultuurparticipatie:

  • Internationale Samenwerking: Open Call Leeds 2023. Voor uitwisseling tussen Nederlandse en Engelse projecten met een focus op samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein. (15 mei 2023 — 14 aug 2023 )
  • Samen Cultuur maken: Open Oproep Jongeren maken cultuur. Voor initiatieven die cultuurdeelname bij jongeren stimuleren en hun culturele ontwikkeling versterken. 2022-2024.
  • Cultuureducatie mbo: Subsidie voor het ontwikkelen van hedendaags cultureel aanbod, dat aansluit bij de behoefte en leefwereld van mbo-studenten. 15 sep 2021 — 01 feb 2024
  • Vernieuwen van cultuur maken: Voor vernieuwende projecten of samenwerkingen waarin de behoefte van cultuurmakers centraal staat. 14 feb 2022 — 27 mrt 2024
  • Cultuureducatie vmbo vso pro: Een regeling met drie fases om cultuureducatieve projecten op het vmbo, vso of pro te ondersteunen. 15 sep 2021 — 28 mrt 2024
  • Samen Cultuurmaken 2022-2024: Het cultureel en sociaal domein werken samen aan cultuur voor iedereen. 07 mrt 2022 — 24 apr 2024
  • Erfgoed: Herdenkingsjaar Slavernijverleden. Een subsidieregeling voor het herdenken en vieren van de afschaffing van het Slavernijverleden. 16 jan 2023 — 01 mei 2024
  • Erfgoed Maken: Voor erfgoedparticipatie en -educatieprojecten en versterking erfgoed- en vrijwilligersorganisaties. 14 mrt 2022 — 31 jul 2024
  • Talentontwikkeling: De subsidie Talentontwikkeling ondersteunt talenten, coaches en organisaties in alle disciplines in het informele circuit. 19 apr 2022 — 28 aug 2024
  • Internationale Samenwerking 2022-2024: Voor samenwerkingsprojecten met landen binnen of buiten het Koninkrijk. 14 feb 2022 — 28 aug 2024
Bezoekadres Kromme Nieuwegracht 70, 3512 HL Utrecht
Postadres Postbus 465, 3500 AL Utrecht
Telefoonnummer 030-2336030