Fonds ZOZ zoekt en ondersteunt bijzondere verhalen in de Nederlandse samenleving. Verhalen die raken, schuren, verbinden, de wereld bevragen of je aan het denken zetten. De focus ligt op projecten die gericht zijn op het verminderen van extremisme, polarisatie en radicalisering.

Fonds ZOZ ondersteunt kunstenaars en on- en offline creatives die zich willen inzetten voor de Nederlandse samenleving. Projecten die proberen verschillen tussen mensen te overbruggen, vaste denkkaders te doorbreken en empathie en begrip te stimuleren. Kunstenaars die via de kracht van verhalen de weerbaarheid in de samenleving willen versterken en polarisatie willen verminderen.

Checklist

 • Het project is artistiek van aard.
 • Het project is vernieuwend van opzet.
 • Bij het project zijn professionele kunstenaars uit de podiumkunsten, nieuwe media, beeldende kunst, film en/of muziek betrokken.
 • Het project probeert een (of meer) van de volgende thema’s te bevorderen:
  – Sociale cohesie
  – Verbinding in de samenleving
  – Weerbaarheid
  – Kritisch denkvermogen
  – (Zelf)reflectie
  – Begrip voor elkaars standpunten
  – Wederzijds respect en empathie
 • Het project probeert een (of meerdere) veranderingen bij het publiek teweeg te brengen:
  – Genuanceerde opvattingen
  – Toenadering tot anderen en bredere inzichten
  Om zo bij te dragen aan het verminderen van polarisatie en de voedingsbodem voor radicalisering.
 • De doelgroep van het project bestaat bij voorkeur (grotendeels) uit jongeren en/of jongvolwassenen.
 • Het project bevat een (educatief) randprogramma.
 • De aanvrager is een stichting of vereniging die niet structureel/meerjarig door de overheid wordt ondersteund.
 • Het project mag niet winstgevend zijn.
 • Het project start niet voor de vergaderdatum van de adviescommissie en de aanvraag wordt op tijd ingediend.
Contactpersoon Annemiek Geel
Telefoonnummer 020-5206130
Website www.fondszoz.nl