Friestalige literatuur | schrijven

Aanvragen

Vanaf 23 januari 2023 tot en met 28 september 2023 kunnen schrijvers subsidie aanvragen voor het schrijven van Friestalige boeken. De subsidie heeft tot doel het bevorderen van het schrijven van oorspronkelijke Friestalige fictie en non-fictie en toneelstukken. De regeling is ook bedoeld voor het schrijven van boeken in een Friese streektaal zoals het Bildts.

Op grond van deze regeling kan subsidie aangevraagd worden voor:

  • het schrijven van oorspronkelijke Friestalige literatuur die gericht is op kinderen of jongeren van 6 tot en met 16 jaar;
  • het schrijven van de eerste Friestalige publicatie van een schrijver of de eerste Friestalige publicatie van een schrijver in een voor die schrijver nieuw literair genre;
  • het schrijven van oorspronkelijke Friestalige secundaire literatuur;
  • het schrijven van een in de Nederlandse of buitenlandse taal geschreven wetenschappelijk werk met betrekking tot een aan de frisistiek gerelateerd onderwerp, dat ook in de Friese taal verschijnt;
  • Een oorspronkelijk Friestalig toneelstuk.

Voorwaarden

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl