Gemeente Dantumadiel

Eenmalige subsidie Keunst en Kultuer/ Aanjaagregeling Keunst en Kultuer

Wie kunnen aanvragen?

Organisatoren van (nieuwe) activiteiten of een aanvulling op bestaande activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek of cultureel erfgoed (of een combinatie van deze disciplines).

  • Rechtspersonen zonder winstoogmerk die actief zijn in de cultuursector in de gemeente Dantumadiel
  • Makers die werkzaam zijn in de cultuursector in de gemeente Dantumadiel en staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • En de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Dantumadiel

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie kunt u gebruikmaken via het onderstaande aanvraagformulier. 

Welke informatie moet ik aanleveren?

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. U kunt de omschrijving van de activiteit vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om dit in een bijlage toe te voegen. Ook moet een begroting met daarin een overzicht van de geplande inkomsten en uitgaven worden meegestuurd.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de algemene subsidieverordening en de onderstaande subsidieregelingen. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.

Documenten

Eenmalige subsidie aanvragen

Organiseert u een eenmalige activiteit of project voor mensen uit uw dorp, wijk of de hele gemeente? En is er niet genoeg geld om die activiteit te bekostigen? Dan kunt u subsidie bij de gemeente aanvragen.

Goed om te weten

De gemeente Dantumadiel kent diverse subsidieregelingen voor het organiseren van een eenmalige activiteit of project op het gebied van kunst en cultuur, leefbaarheid, recreatie en toerisme en sport.

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • de activiteit is eenmalig;
  • de activiteit is openbaar toegankelijk;
  • en de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Dantumadiel.

Bezoekadres Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Postadres Postbus 22, 9104 ZG Damwâld
E-mailadres info@dantumadiel.frl
Telefoonnummer 0519-298888