Gemeente De Fryske Marren

Aanvragen

Gemeente De Fryske Marren

Subsidieregeling culturele activiteiten

Subsidie wordt verstrekt aan verenigingen, collectieven, werkgroepen of individuen die zelf een bijdrage leveren aan het culturele leven in de gemeente d.m.v. culturele activiteiten.

Waarvoor is deze subsidie bedoeld?

De culturele activiteiten dienen:

  • een vernieuwend, spontaan, experimenteel of uitzonderlijk karakter te hebben;
  • een aanvulling en niet concurrerend te zijn op het bestaande aanbod op maatschappelijk of artistiek terrein;
  • plaats te vinden in de gemeente De Fryske Marren;
  • voor iedereen toegankelijk te zijn, wat door publiciteit bekend wordt gemaakt;
  • een bijdrage te leveren aan het vergroten van de culturele participatie van de inwoners;
  • en bijdrage te leveren aan een levendige en bruisende gemeente;
  • een begroting met een degelijke financiële onderbouwing te hebben.

Een aanvraag kan meerdere culturele activiteiten omvatten.

Hoe hoog is de subsidie?

We subsidiëren drie soorten activiteiten:

  • Het subsidieplafond voor culturele activiteiten bedraagt maximaal € 2.000,00; 
  • Voor culturele activiteiten die expliciet bijdragen aan de verbinding van culturele organisaties met ouderen, jeugd, recreatie en toerisme of de inclusieve samenleving kan de subsidie maximaal € 2.500,00 bedragen;
  • De gemeentelijke subsidie voor programmering van samenhangend culturele activiteiten bedraagt maximaal € 4.000,00 per programma. ( Helaas is voor deze activiteiten het subsidieplafond inmiddels bereikt. )

Verstrekking van subsidie vindt plaats op volgorde van ontvangst van complete aanvragen

Hoe werkt het?

Om subsidie uit het aan te vragen moet u het eenmalige aanvraagformulier invullen (u moet inloggen met DigiD). Zorg ervoor dat u de juiste stukken alvast bij de hand heeft, voordat u het formulier invult. 

Aanvraagformulier

Wat gebeurt er na uw aanvraag?

Een volledige aanvraag dient u uiterlijk 2 dan wel 13 weken in te dienen voordat u voornemens bent te beginnen met de activiteiten waarvoor u subsidie aanvraagt. U ontvangt een besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag heeft ingediend.

Bezoekadres Herema State 1, 8501 AA Joure
Postadres Postbus 101, 8500 AC Joure
Telefoonnummer 14 05 14