Met behulp van subsidies wil de gemeente haar inwoners, van jong tot oud, stimuleren om deel te nemen aan educatie-, sport- en vrijetijdsactiviteiten en ook het sociale aspect hiervan benadrukken. De gemeente heeft hiervoor een algemene subsidieverordening opgesteld.

Wanneer u een activiteit of evenement wilt organiseren, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

Wanneer kunt u subsidie aanvragen:

Een rechtspersoon of een groep van natuurlijke personen, die zonder winstoogmerk activiteiten ontplooien die gericht zijn op de gemeente Harlingen en haar inwoners, kunnen subsidie aanvragen. 

  • Jaarlijkse subsidie voor het volgende kalenderjaar en dus niet het huidige, deze aanvraag kan tot uiterlijk 1 juni worden ingediend.
  • Meerjarige subsidie (4 jaren maximaal) met een jaarlijks bedrag tot € 5.000, deze aanvraag kan voor de volgende kalenderjaren tot uiterlijk 1 juni worden ingediend.
  • Een éénmalige subsidie in het lopende jaar voor een kortdurende nieuwe activiteit en/of evenement dat op het moment van aanvragen nog niet heeft plaatsgevonden, vraag de subsidie ruim van te voren aan (minimaal 6 weken van te voren).
  • Wanneer uw eigen middelen onvoldoende zijn om de activiteiten uit te voeren.

Wat moet ik doen?

U kunt een subsidie digitaal aanvragen door het aanvraagformulier subsidie voor evenementen en activiteiten in te vullen en  te verzenden naar de gemeente Harlingen. Voor een digitale subsidieaanvraag heb je DigiD (als persoon of groep van personen) of E-herkenning(externe link) (als organisatie) nodig.

Bezoekadres Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen
Postadres Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen
Telefoonnummer 14 0517
E-mailadres info@harlingen.nl