Met behulp van subsidies wil de gemeente haar inwoners, van jong tot oud, stimuleren om deel te nemen aan educatie-, sport- en vrijetijdsactiviteiten en ook het sociale aspect hiervan benadrukken. De gemeente heeft hiervoor een algemene subsidieverordening opgesteld.

 

Wanneer u een activiteit of evenement wilt organiseren, kunt u in aanmerking komen voor een subsidie.

 

Hoe werkt het?
De gemeente Harlingen heeft een subsidieregeling Sociaal Domein vastgesteld waarin staat voor welke beleidsterreinen er subsidie aangevraagd kan worden. Daarnaast stelt de gemeente jaarlijks subsidieplafonds vast. Dit is het maximale bedrag dat de gemeente beschikbaar stelt voor de beleidsterreinen.

 

U kunt een eenmalige of een jaarlijkse subsidie aanvragen:

 

Eenmalige subsidie
U kunt een eenmalige subsidie aanvragen voor een kortdurende activiteit of evenement dat op het moment van aanvragen nog niet heeft plaatsgevonden.

  • Het aanvragen kan het gehele jaar door via info@harlingen.nl
  • Vraag de subsidie ruim van te voren aan.

Meerjarige subsidie
U kunt een subsidie aanvragen voor maximaal 4 jaar. Daarna moet u de subsidie opnieuw aanvragen.

  • Deze aanvraag kan tot uiterlijk 1 juni worden ingediend via info@harlingen.nl
  • U vraagt subsidie aan voor het volgende jaar.

Wat moet ik doen?
U kunt een subsidie aanvragen door het aanvraagformulier subsidie voor evenementen en activiteiten in te vullen en op te sturen naar de gemeente Harlingen.

Bezoekadres Voorstraat 35, 8861 BD Harlingen
Postadres Postbus 10.000, 8860 HA Harlingen
Telefoonnummer 14 0517
E-mailadres info@harlingen.nl