Gemeente Heerenveen

De Gemeente Heerenveen kent diverse subsidieregelingen:

Subsidie bevorderen amateurkunst

Organiseert u samen met één of meerdere amateurverenigingen een activiteit? Bevordert deze activiteit het meedoen van mensen uit een wijk of dorp aan amateurkunst? Dan kunt u daarvoor een eenmalige subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat het aanvraagformulier minimaal 8 weken voor de activiteit binnen is bij de gemeente.

Voor wat voor activiteiten kunt u eenmalig subsidie aanvragen?

 • Een activiteit gericht op amateurkunst (niet beroepsmatige kunstuitoefening)
 • Een gezamenlijke activiteit die ervoor zorgt dat meer mensen aan amateurkunst gaan doen (samenwerking en meedoen)
 • Een activiteit met een educatieve of vernieuwende aanpak rond amateurkunst

Waaraan moet uw activiteit voldoen?
Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit is eenmalig
 • De activiteit is openbaar toegankelijk
 • De activiteit is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
 • De activiteit heeft ook eigen inkomsten min. 25 % van de totale kosten)

En moet verder minimaal voldoen aan één van de volgende voorwaarden:

 • Samenwerking met minstens één culturele amateurvereniging in de gemeente, of
 • Aan de activiteit wordt een educatieve of vernieuwende aanpak gekoppeld om de instroom van (jeugd) leden te stimuleren

Subsidie culturele activiteiten voor kwetsbare inwoners

Organiseert u samen met een andere vereniging een culturele activiteit voor kwetsbare inwoners in onze gemeente? Wordt de afstand naar de arbeidsmarkt door de activiteit kleiner? Stimuleert het mensen met een beperking om mee te doen? Haalt het kwetsbare inwoners uit hun isolement?

Voor wat voor activiteiten kunt u eenmalig subsidie aanvragen?

 • Een activiteit die kwetsbare inwoners activeert tot meedoen
 • Een activiteit die een kwetsbare groep inwoners uit isolement haalt
 • Een activiteit die de afstand naar de arbeidsmarkt voor kwetsbare inwoners verkleint
 • Een activiteit die mensen met een beperking stimuleert tot meedoen

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De activiteit is eenmalig
 • De activiteit is openbaar toegankelijk
 • De activiteit is voor kwetsbare inwoners vanaf 18 jaar van de gemeente Heerenveen
 • De activiteit kent ook eigen inkomsten (min. 25 % van de totale kosten)

En moet verder minimaal voldoen één van de volgende voorwaarden:

 • Samenwerking met minstens één andere (amateur-) organisatie in de gemeente in relatie tot de activiteit, of
 • De activiteit kent minimaal 10 deelnemers en een eigen bijdrage van de deelnemers.

Subsidie leefbaarheid en meedoen

Organiseert u een sportieve of culturele activiteit voor mensen uit uw dorp of wijk? Een activiteit die de bewoners dichter bij elkaar brengt? Waardoor meer bewoners kunnen meedoen in uw dorp of wijk? Dan kunt u daarvoor een eenmalige subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat het aanvraagformulier minimaal 8 weken voor de activiteit binnen is bij de gemeente.

Voor wat voor activiteiten kunt u eenmalig subsidie aanvragen?

 • Een activiteit die de bewoners dichter bij elkaar brengt (sociale cohesie)
 • Een activiteit die de buurt leefbaarder maakt (leefbaarheid)
 • Een activiteit waardoor meer mensen kunnen meedoen in uw dorp of wijk (participatie)
 • Een activiteit die ervoor zorgen dat meer mensen aan sport of cultuur gaan doen

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de activiteit is eenmalig
 • de activiteit is openbaar toegankelijk
 • de activiteit is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
 • de activiteit heeft ook eigen inkomsten

Subsidie Maak het!

Hebt u een initiatief voor een project of plan in uw dorp of wijk? Een project dat mensen dichter bij elkaar brengt en dat goed is voor de leefbaarheid in uw dorp of wijk? Dan kunt u daarvoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Zorg wel dat het aanvraagformulier minimaal 13 weken voor de activiteit binnen is bij de gemeente.

Voor wat voor projecten kunt u subsidie aanvragen?

 • Een project die de bewoners dichter bij elkaar brengt (sociale cohesie)
 • Een project die buurt, wijk of dorp leefbaarder maakt in onze gemeente
 • Een project die bijdraagt aan beheer en onderhoud van de openbare ruimte
 • Een project waarmee taken van de gemeente deels of geheel worden overgenomen

Waaraan moet uw project voldoen?

Uw project moet in ieder geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • Het project is eenmalig
 • Het project is openbaar toegankelijk
 • Het project is voor inwoners van de gemeente Heerenveen
 • Het project heeft ook eigen inkomsten (min. 75% van de totale kosten)
 • Aan dezelfde organisatie als aanvrager wordt maximaal één keer per vier jaar een subsidie toegekend

Monumentensubsidie

Bent u eigenaar van een rijks- of gemeentelijk monument? Dan zijn er voor u mogelijkheden voor een subsidie of andere vormen van financiële ondersteuning.

Bezoekadres Crackstraat 2, 8441 ES Heerenveen
Postadres Postbus 15000, 8440 GA Heerenveen
Telefoonnummer 14 0513