Gemeente Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden kent diverse subsidieregelingen, waaronder:

Subsidie Talentontwikkeling cultuur

Bent u een lokale maker en wilt u een culturele productie presenteren of tot stand brengen? Bijvoorbeeld een voorstelling, concert of tentoonstelling. En draagt deze activiteit bij aan de verdere ontwikkeling van de lokale talentvolle maker(s)? En vormt experiment een belangrijk onderdeel van de activiteiten? Vraag dan de subsidie Talentontwikkeling cultuur aan.

Subsidie Amateurkunst

Gaat u een amateurkunst activiteit in de gemeente Leeuwarden organiseren? Bijvoorbeeld een theater- of dansvoorstelling of concert? Of gaat uw amateurclub meedoen aan een concours of wedstrijd in of buiten de gemeente Leeuwarden? Vraag dan subsidie Amateurkunst aan.

Subsidie Beeldende kunst en vormgeving

Bent u een professionele kunstenaar? En organiseert u een expositie, project of manifestatie in de gemeente Leeuwarden of in het buitenland? Is dit op het gebied van beeldende kunst en vormgeving? Vraag dan subsidie Beeldende kunst en vormgeving aan.

Subsidie Kleine producties cultuur

Organiseert u binnen de gemeente Leeuwarden een culturele activiteit? Of maakt u een product, zoals een boek? En draagt de activiteit of het product bij aan het culturele aanbod in de gemeente Leeuwarden? Vraag dan Subsidie Kleine producties cultuur aan.

Mienskipsfonds

Heeft u een goed idee of plan (initiatief) voor meer leefbaarheid en levendigheid in uw omgeving? Vraag subsidie aan uit het Mienskipsfonds. Met deze bijdrage helpen wij uw initiatief op weg. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 6 weken voor de start van uw initiatief, binnen is bij de gemeente Leeuwarden.

Bezoekadres Oldehoofsterkerkhof 2, 8911 DH Leeuwarden
Postadres Postbus 21000, 8900 JA Leeuwarden
Telefoonnummer 14 058