Gemeente Noardeast-Fryslân

Aanvragen

De voormalige gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. kennen diverse subsidieregelingen voor het organiseren van een eenmalige activiteit of project op het gebied van kunst en cultuur, leefbaarheid, recreatie en toerisme en sport.

 

Waaraan moet uw activiteit voldoen?
Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is eenmalig
  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • En de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân

Wie kan subsidie aanvragen?
Stichtingen, verenigingen en andere organisaties. In sommige gevallen kan ook een persoon of een groep personen subsidie aanvragen.


Hoe kan ik subsidie aanvragen?
Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd, minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie kunt u gebruikmaken van het digitale formulier eenmalige subsidie. Als de subsidie door een persoon wordt aangevraagd, dient u in te loggen met DigiD.


Welke informatie moet ik aanleveren?
Onderdeel van iedere subsidieaanvraag zijn een omschrijving van de activiteit en een begroting. U kunt deze informatie vermelden op het aanvraagformulier, maar u kunt er ook voor kiezen om een of meerdere bijlagen aan de aanvraag toe te voegen.

Bezoekadres (locatie Dokkum) Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum
Bezoekadres (locatie Ferwert) Hegebeintumerdyk 2, 9172 PJ Ferwert
Bezoekadres (locatie Kollum) Van Limburg Stirumweg 18, 9291 KB Kollum
Postadres Postbus 13, 9290 AA Kollum
Telefoonnummer 0519-298888