Gemeente Noardeast-Fryslân

Aanvragen

gemeente Noardeast-Fryslân

De gemeente Noardeast-Fryslân biedt organisatoren van activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek of cultureel erfgoed (of een combinatie van deze disciplines) subsidies aan. De organisatoren zijn:

  • Rechtspersonen zonder winstoogmerk die actief zijn in de cultuursector in Noardeast-Fryslân.
  • Makers die werkzaam zijn in de cultuursector in Noardeast-Fryslân en staan ingeschreven in de Kamer van Koophandel

Waaraan moet uw activiteit voldoen?

Uw activiteit moet in elk geval voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De activiteit is openbaar toegankelijk
  • En de activiteit richt zich op inwoners van de gemeente Noardeast-Fryslân

Hoe kan ik subsidie aanvragen?

Een subsidie moet altijd schriftelijk worden aangevraagd. Minimaal zes weken voordat de activiteit plaatsvindt. Voor het aanvragen van een eenmalige subsidie kunt u gebruikmaken van het aanvraagformulier.

Welke informatie moet ik aanleveren?

Het aanvraagformulier moet volledig worden ingevuld. Aanvullend op de omschrijving van de activiteit voegt u een begroting toe.

Hoe wordt mijn aanvraag beoordeeld?

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van de algemene subsidieverordening. U ontvangt binnen acht weken na ontvangst bericht over uw aanvraag.

Bezoekadres (locatie Dokkum) Koningstraat 13, 9101 LP Dokkum
Bezoekadres (locatie Damwâld) Hynsteblom 4, 9104 BR Damwâld
Postadres Postbus 1, 9100 AA Dokkum
Telefoonnummer 0519-298888