Gemeente Opsterland

Organiseert u een activiteit die kunst en cultuur in Opsterland versterkt en promoot? Dan kunt u subsidie cultuurpromotie aanvragen.

Voorwaarden 

De Subsidieregeling Cultuur Evenementen Opsterland is bedoeld voor het ondersteunen van initiatieven die zorgen voor:

 • een vernieuwend en breder cultuuraanbod in de gemeente Opsterland;
 • de versterking van de culturele infrastructuur in de gemeente;
 • een bijdrage aan de promotie van de gemeente en de aantrekkelijkheid voor de eigen inwoners en bezoekers van buiten de gemeente.

Direct regelen

Afhankelijk van het doel en de omvang kan de subsidieregeling op twee manieren worden aangevraagd.

Aanvraag kleine activiteiten/evenementen 

Deze aanvraag is bedoeld voor kleine, reguliere activiteiten/evenementen op lokaal niveau,

 • die zich richten op publiek uit eigen dorp en omgeving;
 • die bijdragen bij aan de versterking van cultuur in de (lokale) mienskip van Opsterland.

En verder:

 • er is een vast maximaal bedrag per activiteit beschikbaar;
 • deze aanvraag wordt niet getoetst aan criteria;
 • het gaat niet om een structurele subsidie;
 • om in aanmerking te komen voor de subsidie moet een aanvraag worden ingediend, dat kan twee keer per jaar.

Aanvraag grote activiteiten/evenementen

Deze aanvraagprocedure is bedoeld voor grote(re) activiteiten/evenementen, 

 • die zich richten op een (boven)regionaal, provinciaal of zelfs landelijk publiek;
 • die zorgen voor een vernieuwend en breder aanbod, versterking van de infrastructuur en de promotie van Opsterland;
 • die veel publiek trekken ook van buiten de gemeente.

En verder:

Bezoekadres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag
Postadres Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag
Telefoonnummer 0512-386222