Organiseert u een activiteit die kunst en cultuur in Opsterland versterkt en promoot? Dan kunt u subsidie cultuurpromotie aanvragen.

 

Voorwaarden

  • In de aanvraag omschrijft u duidelijk de activiteit. Uit de omschrijving blijkt dat de activiteit kunst en cultuur in de gemeente Opsterland versterkt en promoot.
  • Bij de aanvraag wordt gekeken naar de volgende punten: versterking, educatie, samenwerking, erfgoed, promotie en Fries (een beschrijving van deze criteria vindt u in de Subsidieverordening cultuurpromotie).
  • De aanvraag heeft een begroting en een dekkingsplan. Hierin staan de kosten en inkomsten van de activiteit.
  • De subsidie van de gemeente kan niet hoger zijn dan 40% van de begrote kosten, met een maximum van € 2.500,- en niet meer dan het ontstane tekort.
  • Uren die vrijwilligers maken, kunnen in de begroting als kosten en als inkomsten (eigen bijdrage) worden opgevoerd. Het college heeft het bedrag per uur per vrijwilliger vastgesteld op €10,-
  • Soms is een vergunning nodig voor het houden van een activiteit.

Aanvraag
Wilt u een aanvraag subsidie cultuurpromotie indienen? Vul dan tijdens de aanvraagperiode het formulier “Aanvraag subsidie cultuurpromotie” in. Mogelijk komt u in aanmerking voor een subsidie.

 

Let op!
Voor de subsidieregeling cultuurpromotie zijn er per jaar twee aanvraagperiodes

  • Activiteiten die plaatsvinden tussen 1 januari en 30 juni: aanvragen van 1 september t/m 31 oktober.
  • Activiteiten die plaatsvinden tussen 1 juli en 31 december: aanvragen van 1 maart t/m 30 april.

Meer informatie
In de Subsidieverordening cultuurpromotie staan de voorwaarden en de maximale hoogte van de subsidie beschreven. Daarnaast geldt de Algemene subsidieverordening Opsterland voor deze regeling.

Bezoekadres Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag
Postadres Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag
Telefoonnummer 0512-386222