De gemeente Terschelling kent diverse subsidieregelingen. Er kan o.a. subsidie worden aangevraagd voor:

 

  • Leefbaarheid
  • Jeugd
  • Ouderen
  • Muziek en kunstzinnige vorming
  • Culturele activiteiten
  • Sport

 

Voorwaarden

Subsidie kan worden aangevraagd als hier budget voor beschikbaar is en als deze activiteiten bijdragen aan het realiseren van de doelstellingen die zijn vastgelegd in de verschillende gemeentelijke beleidsstukken.

 

Daarnaast moet worden voldaan aan de Algemene Subsidieverordening gemeente Terschelling 2011. Hierin staan de algemene regels die gelden voor het aanvragen van een subsidie.

 

De gemeentelijke subsidiemiddelen zijn beperkt. Sponsor/donatieverzoeken komen niet in aanmerking voor een gemeentelijke bijdrage. Evenementen die geheel of mede gericht zijn op toerisme worden financieel niet ondersteund. Dergelijke evenementen moeten in staat zijn zichzelf te bekostigen zonder overheidsgeld.

 

Voor het aanvragen van subsidie moet u gebruik maken van het hiervoor opgestelde aanvraagformulier. Er is een formulier voor de aanvraag van een jaarlijkse en voor het aanvragen van een eenmalige subsidie.

 

Bezoekadres Burg. van Heusdenweg 10A, 8881 EB West-Terschelling
Postadres Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling
Telefoonnummer 0562-446244