Gemeente Tytsjerksteradiel

Aanvragen

De gemeente Tytsjerksteradiel kent diverse subsidieregelingen, waaronder voor:

 

 • Amateurkunstsubsidie
  Burgemeester en wethouders kunnen een subsidie verstrekken voor harmonie-, fanfarekorpsen, brassbands en drumbands in de gemeente Tytsjerksteradiel. Een aanvraag tot vaststelling van subsidie amateurkunst moet worden ingediend voor 1 maart van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt gevraagd.
 • Cultuursubsidie
  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van culturele activiteiten op het gebied van podiumkunsten, beeldende kunst, literatuur, muziek, cultureel erfgoed, en de Friese taal en cultuur.
 • Leefbaarheidssubsidie
  Burgemeester en wethouders kunnen jaarlijks een subsidie verstrekken voor activiteiten ter handhaving of verbetering van de leefbaarheid van een dorp dat deel uitmaakt van de gemeente Tytsjerksteradiel. De subsidie wordt alleen verleend aan één vereniging per dorp die zich specifiek ten doel heeft gesteld het dorpsbelang te behartigen.Een aanvraag tot vaststelling van de subsidie moet worden ingediend voor 1 juni van het kalenderjaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.
 • Sportsubsidie
  Burgemeester en wethouders kunnen subsidie verstrekken voor het organiseren van sportactiviteiten.
Bezoekadres Raadhuisweg 7, 9251 GH Burgum
Postadres Postbus 3, 9250 AA Burgum
Telefoonnummer 14 0511
E-mailadres gemeente@t-diel.nl