Gemeente Weststellingwerf

Aanvragen

De gemeente Weststellingwerf  heeft voor een aantal initiatieven/activiteiten bepaald dat die subsidie kunnen krijgen. Hiervoor is regelgeving opgesteld, deze regelgeving staat beschreven in een subsidieregeling. In deze subsidieregeling staat o.a. beschreven voor welke initiatieven/activiteiten een subsidie kan worden aangevraagd, wie de subsidie kan aanvragen en welke informatie daarvoor nodig is.

De gemeente heeft o.a. de volgende subsidieregelingen opengesteld:

 • Subsidie voor amateurkunstbeoefening
  Organisaties die zich richten op de inwoners van de gemeente Weststellingwerf en niet zijn gericht op winst maken kunnen subsidie aanvragen. Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • het uitvoeren van groepsactiviteiten gericht op amateurkunstbeoefening op regelmatige basis;
  • het stimuleren van amateurkunstbeoefening op regelmatige basis.
 • Subsidie voor sport
  Sportverenigingen in de gemeente Weststellingwerf of sportverenigingen die zijn gericht op inwoners van de gemeente Weststellingwerf kunnen subsidie aanvragen. De gemeente bepaalt deze subsidie op basis van het aantal leden. Ook kunt u ook subsidie aanvragen voor het onderhoud aan het sportgebouw of de grond bij een sportgebouw.
 • Monument subsidies
  De gemeente stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kunt u subsidie aanvragen voor een deel van de kosten van onderhoud en instandhouding van het monument.
 • Dorpenfonds
  Inwoners van Weststellingwerf, verenigingen en organisaties zitten vol ideeën om het leven in de buurten, wijken en dorpen nog fijner te maken. Daar zijn we blij mee! Want samen werken we aan een mooi Weststellingwerf.
  De gemeente kan meedenken of advies geven over de aanpak, de manier waarop je anderen erbij betrekt en welke organisaties je verder kunnen helpen. Soms is een financiële bijdrage nodig om een idee verder te brengen. In dat geval is er bijvoorbeeld het fonds voor dorpen en wijken van de gemeente. Met geld uit dit Dorpenfonds ondersteunen we initiatieven van inwoners. Maar we hebben ook kennis van de mogelijkheden van andere overheden en fondsen.
 • Subsidie Sociaal cultureel werk
  Organisaties die sociaal cultureel werk als doel hebben genoemd in de statuten kunnen deze subsidie aanvragen. Deze organisatie richten zich op inwoners van de gemeente Weststellingwerf en zijn niet gericht op winst maken.

  Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • het uitvoeren van groepsactiviteiten gericht op sociaal cultureel werk op regelmatige basis;
  • het stimuleren van sociaal cultureel werk op regelmatige basis.
Bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega
Postadres Postbus 60, 8470 AB Wolvega
Telefoonnummer 14 0561