Gemeente Weststellingwerf

Aanvragen

Gemeente Weststellingwerf

In de gemeente Weststellingwerf kan voor een aantal initiatieven en activiteiten subsidie aangevraagd worden. In de subsidieregeling staan de voorwaarden beschreven, wie de subsidie kan aanvragen en welke informatie daarvoor nodig is.

De gemeente heeft o.a. de volgende subsidieregelingen opengesteld:

Amateurkunst
Organisaties die zich richten op de inwoners van de gemeente Weststellingwerf en niet zijn gericht op winst maken kunnen subsidie aanvragen. Subsidie kan aangevraagd worden voor:

 • het uitvoeren van groepsactiviteiten gericht op amateurkunstbeoefening op regelmatige basis;
 • het stimuleren van amateurkunstbeoefening op regelmatige basis.

  Sport

  Sportverenigingen die zijn gericht op inwoners van de gemeente Weststellingwerf kunnen subsidie aanvragen. De gemeente bepaalt deze subsidie op basis van het aantal leden. Ook kun je subsidie aanvragen voor het onderhoud aan het sportgebouw of de grond bij een sportgebouw.

  Monumenten

  De gemeente stelt ieder jaar subsidie beschikbaar voor het behoud van gemeentelijke monumenten. Ben je eigenaar van een gemeentelijk monument, dan kun je subsidie aanvragen voor een deel van de kosten van onderhoud en instandhouding van het monument.

  Sociaal cultureel werk

  Organisaties die sociaal cultureel werk als doel hebben genoemd in de statuten kunnen deze subsidie aanvragen. Deze organisatie richten zich op inwoners van de gemeente Weststellingwerf en zijn niet gericht op winst maken. Subsidie kan aangevraagd worden voor:

  • het uitvoeren van groepsactiviteiten gericht op sociaal cultureel werk op regelmatige basis;
  • het stimuleren van sociaal cultureel werk op regelmatige basis.

  Dorpenfonds

  Inwoners van Weststellingwerf, verenigingen en andere maatschappelijke organisaties zitten vol ideeën om het leven in de buurten, wijken en dorpen nog fijner te maken. Waar we kunnen, helpt de gemeente graag. Een van de mogelijkheden is het dorpenfonds. Nieuwe ideeën die bijdragen aan de leefbaarheid in van dorp of wijk, maken kans op een subsidie uit dit fonds.

  Bezoekadres Griffioenpark 1, 8471 KR Wolvega
  Postadres Postbus 60, 8470 AB Wolvega
  Telefoonnummer 14 0561