Grace van Heerewaarden Fonds

Aanvragen

Het Grace van Heerewaarden Fonds stimuleert vocale klassieke muziekbeoefening in Friesland door het verlenen van financiële steun aan individuen, koren en betrokken instellingen.

 

Aanvragen worden behandeld door het Prins Bernhard Cultuurfonds Friesland.

Naam Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân
Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoonnummer 058-2925609