Een samenleving waarin elk kind vriendjes heeft en geen gehandicapt kind alleen hoeft te spelen – dat is het ideaal van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind.

Geen kind zonder vriendjes, dat is ons ideaal. Maar liefst 62% van de mensen met een beperking voelt zich regelmatig eenzaam. En dat begint al op jonge leeftijd. Samen spelen bijvoorbeeld is lastig als 9 van de 10 speelplekken niet goed toegankelijk zijn. Ook bij veel sportclubs kunnen kinderen met een handicap niet terecht. En veel kinderen met een handicap gaan naar een speciale school ver van huis, waardoor ze nauwelijks vriendjes maken in hun eigen buurt.

De grootste beperking van kinderen is vaak niet de handicap zelf, maar de drempels die hen ervan weerhouden om te doen wat ieder ander kind ook doet: samen met vriendjes spelen. Wij helpen die drempels weg te nemen, zodat kinderen met en zonder handicap elkaar leren kennen. Zodat ze samen kunnen spelen, sporten en leren – samen opgroeien.

Voorwaarden voor onze steun
We onderscheiden drie manieren waarop projecten kunnen bijdragen aan ons ideaal: beeldvorming, toegankelijkheid en empowerment. Jouw project dient minimaal aandacht te besteden aan één van deze criteria, om voor een gift in aanmerking te komen.

Positieve beeldvorming: mensen met een beperking worden getoond en gezien als autonome personen, met mogelijkheden en beperkingen, net als ieder ander. Als mensen die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de samenleving.
Toegankelijkheid: het voor iedereen toegankelijk maken van plekken, producten en diensten.
Empoweren: kinderen en jongeren met een handicap ontdekken waar hun eigen kracht ligt, leren zelf keuzes te maken, zelfvertrouwen ontwikkelen en hun eigen ambities waar maken.

 

Naast beeldvorming, empowerment of toegankelijkheid hanteren we de volgende criteria:

  1. Ontmoeting tussen kinderen en jongeren met en zonder handicap staat centraal.
  2. Kinderen en jongeren met een beperking (tot en met 30 jaar) en/of hun verwanten moeten waar mogelijk actief betrokken zijn bij de voorbereiding en uitvoering van het project.
  3. Het project moet duurzaam zijn; het moet een aantoonbaar blijvend effect hebben.
  4. Er is aantoonbare behoefte aan het project.
  5. De aanvraag wordt gedaan door een  stichting of vereniging met een onafhankelijk bestuur van minimaal drie leden.
Adres Wibautstraat 212-214, 1091 GS Amsterdam
Telefoonnummer 020-6791200
E-mailadres info@nsgk.nl
Website www.nsgk.nl