Het uitgeven van Friestalige literatuur

Aanvragen

Vanaf 23 januari 2023 tot en met 25 april 2023 (eerste openstelling) is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. De tweede openstelling is van 4 september tot en met 12 oktober 2023. U kunt subsidie aanvragen voor het uitgeven van Friestalige boeken. Het kan gaan om geprinte boeken, om digitale boeken maar ook om audio- of luisterboeken. Het subsidieplafond is € 72.000,- voor de eerste openstelling en € 72.000,- voor de tweede openstelling

De voorwaarden van de regeling kunt u lezen in paragraaf 2.6 van de Subsidieregeling Kultuer en Mienskip Fryslân(externe link). In deze regeling kunnen uitgevers of een (streektaal)organisatie subsidie aanvragen voor boeken in de Friese taal die zij binnen een jaar uitgeven.

Hoe dient u een aanvraag in?

U stuurt tijdens de openstelling van de regeling het aanvraagformulier per post op of u kunt het aanvraagformulier afgeven bij de balie van het provinciehuis. U mag per openstelling voor 6 titels aanvragen.

 

Bezoekadres Tweebaksmarkt 52, 8911 KZ Leeuwarden
Postadres Postbus 20120, 8900 HM Leeuwarden
Telefoon 058 - 292 59 25
E-mailadres provincie@fryslan.frl
Website www.fryslan.frl