Impulsregeling culturele zzp'ers en erfgoedvrijwilligers

Aanvragen

Ben jij als zzp’er werkzaam in cultuurparticipatie en/of –educatie, beoefen je een ambacht of werk je met erfgoedvrijwilligers? Dan is deze regeling misschien wel iets voor jou. Je kan ook als instelling aanvragen als je veel met bovengenoemde zzp’ers of vrijwilligers werkt, om hen te ondersteunen.

Door de gevolgen van Corona verandert de manier waarop we werken. Daar komt bij dat veel beroepen momenteel een flinke daling, of zelfs een volledig gebrek aan werk zien. Veel zelfstandigen in de kunst- en cultuursector kwamen en komen echter niet in aanmerking voor de pakketten met generieke noodsteun van de rijksoverheid, omdat zij niet aan de gestelde criteria voldoen. Deze regeling komt daar deels in tegemoet. Je kan binnen deze regeling subsidie aanvragen om te investeren in je eigen ontwikkeling. Zodat je nu, maar ook na corona volledig uitgerust bent voor de uitdagingen van deze tijd. Zo kan je investeren in het behoud en de voortzetting van je werkpraktijk.

Wil je jezelf bijvoorbeeld bijscholen, professionaliseren, ontwikkelen, of je wil nieuwe vaardigheden opdoen? Jezelf artistiek en inhoudelijk ontwikkelen? Misschien wil je wel een training doen om je werkpraktijk digitaal beter te kunnen aanbieden, of met nieuwe doelgroepen leren werken. Daar is deze regeling voor.

Deze regeling is een uitvoering van het tweede steunpakket vanuit de overheid voor de culturele en creatieve sector, voor het opvangen van de gevolgen van de coronacrisis.

 

Wie kan aanvragen?

Er zijn binnen deze regeling drie soorten aanvragers mogelijk. Voor ieder zijn de bedragen, indieningsdata en criteria net wat anders.

 

Spoor 1 | a) Individuele zzp’ers en ambachtsbeoefenaars

Dit spoor is bedoeld voor individuele zzp’ers werkzaam in cultuurparticipatie of -educatie en ambachtslieden. Je kan geld aanvragen om te investeren in je eigen artistieke of inhoudelijke ontwikkeling.

  • Je kan geld aanvragen  van € 2.500,- tot  € 5.000,-.

Spoor 2 | b) Penvoerders en culturele instellingen

Dit spoor is bedoeld voor CmK-Penvoerders en culturele instellingen. Voor beide gelden andere indieningsdata en bedragen. Let dus goed op dat je de juiste informatie leest. Met deze regeling kan je geld aanvragen om de zzp’ers waar je mee werkt te ondersteunen. Ze kunnen met dit geld investeren in hun artistieke en inhoudelijke ontwikkeling.

  • Instellingen kunnen aanvragen van € 25.000 tot € 50.000
  • Penvoerders kunnen aanvragen van  € 25.000 tot € 35.000

Spoor 3 | c) Erfgoedhuizen

Dit spoor is bedoeld voor Erfgoedhuizen. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een groep efgoedvrijwilligers om hun inzet voor cultureel erfgoed te behouden.

 

  • Erfgoedhuizen kunnen aanvragen tot  € 20.000,-
Contactpersonen Valerie van Valkenburg, Arie Koelemij, Leon Keemer
Telefoonnummer 030-2336030